Stavebná firma PORKY s.r.o., ul. Osloboditeľov 68, 040 17 Košice

Prenájom fasádnych a priestorových lešení

Cena sa účtuje meraním po skončení montážnych prác:

 • v m2 pohľadovej plochy lešenárskej konštrukcie
 • v m3 zastavaného priestoru

 

Aktuálny ceny:

 Lešenie fasádne

 výška lešenia do 20 m

 Cena od 2,99 €/m2

   výška lešenia nad 20 m

 Cena od 3,35 €/m2

 Lešenie priestorové  výška lešenia do 20 m

 Cena od 1,50 €/m3

   výška lešenia nad 20 m

 Cena od 1,80 €/m3

 

V cene je zahrnuté:

 • montáž
 • demontáž
 • prenájom do 30 dní
 • zapodlaženie podláh (komplet)
 • výlezové rebríky
 • záruka na konštrukciu
 • doprava materiálu tam a späť v rámci mesta Košice bezplatne

V prípade predĺženia prenájmu účtujeme  od 0,04 €/m2/deň,   resp. 0,02 €/m3/deň v závislosti od objemu prenajatého lešenia.

Pri atypických konštrukciách účtujeme koeficient obtiažnosti od 1,1 do 1,5.

Všetky zrealizované lešenia budú protokolárne odovzdané.

 

Montáž a demontáž ochranných sietí:

 • bez dodania sietí: 0,40 €/m2

 • vrátane dodania sietí: 1,35 €/m2

 

Doprava lešenia mimo Košíc:

Za každých začatých 250 m2 lešenia účtujeme 1,00 €/km tam a späť pri montáži lešenia. Dopravu pri demontáži lešenia neúčtujeme - je GRÁTIS.

 

Platobné podmienky:

Celková suma za montáž, demontáž, prenájom a dopravu lešenia je splatná na základe vystavenej faktúry, so splatnosťou 30 dní odo dňa jej vystavenia. Prenájom po uplynutí 20 dní účtujeme na základe skutočného počtu dní prenájmu lešenia.

Faktúra bude vystavená po ukončení montáže lešenia a jeho protokolárnom odovzdaní.

Ceny sú uvedené bez  20% DPH.