porky.sk

kontakt:

Stavebná firma PORKY s.r.o.

ul. Osloboditeľov 68
040 17, Košice - Barca

konatelia:
Ing. Ladislav Lúchava, 0905 521 906
Ing. Ivan Lisý, 0905 616 149

tel./fax: 055/685 56 12
website: www.porky.sk
e-mail: porky@porky.sk

porky.sk, Montáž a prenájom lešenia, požičovňa lešení, stavebné práce

Montáž a prenájom lešenia, požičovňa lešení, stavebné práce

Montáž a prenájom lešenia, požičovňa lešení, stavebné práce
Montáž a prenájom lešenia, požičovňa lešení, stavebné práce
Montáž a prenájom lešenia, požičovňa lešení, stavebné práce
Montáž a prenájom lešenia, požičovňa lešení, stavebné práce

Prenájom a montáž lešenia

montáž a demontáž lešenia, prenájom lešenia košice
Firma PORKY s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa montážou, demontážou a prenájmom všetkých typov lešení jak rúrkových, tak aj systémových.

Spoločnosť svoju činnosť prevádza v meste Košice, jeho okolí a na východe Slovenska.

Na dopravu lešenárskeho materiálu využívame vlastné dopravné prostriedky.

Prevádzame montáž, demontáž, prenájom rúrkových a systémových lešení normalizovaných a atypických týchto typov:
montáž a demontáž lešenia, prenájom lešenia košice
 • pracovné lešenie
 • podperné lešenie
 • radové - fasádne lešenie
 • priestorové lešenie
 • závesné lešenie
 • visuté lešenie
 • pojazdné lešenia
 • voľne stojace lešenia
 • ostatné ťažké lešenia
 • ostatné ľahké lešenia
 • ochranné lešenia, ohradenia a zábradlia
 • montujeme záchytné a ochranné siete a plachty
Všetky uvedené lešenia prevádzame v súlade s STN 73 81 01, STN 73 81 06, STN 73 81 07.

montáž a demontáž lešenia, prenájom lešenia košice
Realizácia lešenárskych prác je zabezpečovaná vlastnými kapacitami. Montážne práce vykonávame pracovníkmi oprávnenými a spôsobilými vykonávať lešenárske práce a práce vo výškach pri dodržaní všetkých predpisov v zmysle vyhlášky SÚBP č. 374/90 Z.z., zákon 396/2006 Z.z. a ďalších príslušných noriem, predpisov, PBTP a ostatných bezpečnostných nariadení. Majú bohaté skúsenosti s prevádzaním lešenárskych prác pri opravách hutných agregátov, spalinových kotlov a tlakových nádob, žeriavových dráh a ostatných atypických zariadení vo výrobných halách v areáli US STEEL s.r.o., teplárne TEKO Košice, trojšachtovej pece závodu Vápenka Slavec – Gombasek, Cementáreň Turňa n. Bodvou a pod.

Samozrejmosťou sú ľahké, priestorové a fasádne lešenia, ktoré prevádzame v Košiciach pre rodinné domy, bytové domy a stavby občianskej vybavenosti, administratívne budovy, kostoly, nákupné strediská a pod....

Naše referencie:

objednajte si u nás:kde nás nájdete:
GPS 48.669985,21.27511
porky, s.r.o.
myšlienka dňa:

„Ak inžinierska prax, na základe predošlých skúseností, zistí mieru bezpečnosti na určitej úrovni, voľajaký objaviteľský idiot okamžite predloží nové výpočty, ktoré tesne prekročia pôvodne uvažovanú mieru bezpečnosti. „

návštevnosť stránky:
porky.sk
© 2018   Porky, s.r.o. - all rights reserved, created by Peter Tokoš   cms