Stavebná firma PORKY s.r.o., ul. Osloboditeľov 68, 040 17 Košice

Prenájom a montáž lešenia

zaoberáme sa montážou, demontážou a prenájmom všetkých typov lešení rúrkových aj systémových, normalizovaných i atypických typov.

Pôsobnosť

Spoločnosť PORKY, s.r.o. vykonáva svoju činnosť v meste Košice, jeho okolí a na východe Slovenska.

Realizácia

Všetky uvedené lešenárske práce realizujeme v súlade s STN 73 81 01, STN 73 81 06, STN 73 81 07.  

Realizácia lešenárskych prác je zabezpečená vlastnými kapacitami. Montážne práce vykonávame pracovníkmi oprávnenými a spôsobilými vykonávať lešenárske práce a práce vo výškach  pri dodržaní všetkých predpisov v zmysle Vyhlášky 147/2013, (býv. 374/90 Z.z. v znení nesk. predpisov), NV 396/2006 Zákona č. 124/2006 Z.z. a Predpis č. 125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ( všetko v znení neskorších predpisov).

Naši pracovníci majú bohaté skúsenosti s prevádzkou lešenárskych prác pri opravách hutných agregátov, spalinových kotlov a tlakových nádob, žeriavových dráh a ostatných atypických zariadení vo výrobných halách v areáli US STELL, s.r.o., teplárne TEKO Košice, trojšachtovej pece závodu Vápenka Slavec - Gombasek, Cementáreň Turňa n. Bodvou, Kovohuty Krompachy a.s., Slovenské magnezitové závody a.s. a pod.

Samozrejmosťou sú ľahké priestorové a fasádne lešenia, ktoré vykonávame v Košiciach a okolí pre rodinné domy, bytové domy a stavby občianskej vybavenosti, administratívne budovy, kostoly, nákupné strediská a pod.  

Vykonávame montáž, demontáž, prenájom rúrkových a systémových lešení normalizovaných a atypických typov ako sú:     

 • pracovné lešenie               
 • podperné lešenieporky, s.r.o.
 • radové-fasádne lešenie
 • priestorové lešenie
 • závesné lešenie
 • visuté lešenie
 • pojazdné lešenie
 • voľne stojace lešenie
 • ostatné ťažké lešenie
 • ostatné ľahké lešenie
 • ochranné lešenia, ohradenia a zábradlia
 • montujeme záchytné a ochranné siete a plachty